Resimli ve pratik yemek tarifleri
Resimli ve pratik yemek tarifleri | Sitemize Hoşgeldiniz

SGK geçmiş borç nasıl ödenir?

Ana Sayfa » Sıkça sorulan sorular » SGK geçmiş borç nasıl ödenir?

SGK prim ödemesi için İnternet Şubesi ya da Mobil Şube uygulamasını kullanabilir, şubelerimize gelebilir ya da SGK web sitesinden kredi kartınızı kullanarak “4A SGK”, “4B BAĞ-KUR” ve “Diğer Tahsilat” borç türlerinin ödemelerini yapabilirsiniz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: turkiyefinans.com.tr

Vadesi geçmiş SGK borcu nereye ödenir?

Geçmiş dönemlere ait SGK prim borcunuzu, 6111 Sayılı Kanuna göre yapılandırdığınız SGK primlerinizi bankamızdan ödeyebilirsiniz. Gecikmiş SGK prim ödemelerinizi bankamızdan yapabilirsiniz. Bankamızca gerçekleştirilen tahsilata ilişkin kayıtlar aynı gün, elektronik ortamda SGK Genel Müdürlüğü'ne transfer edilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: anadolubank.com.tr

Yapılandırılmış SGK borcu nasıl ödenir?

Borçlular taksit ödemelerini on-line olarak bankalar vasıtasıyla ve internet bankacılığı ile ödeyebilecekleri gibi SGK internet sitesinden “e-SGK-İşveren-Kart ile Prim Ödeme” menüleri aracılığıyla kredi kartı ile de ödeyebileceklerdir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: turmob.org.tr

SGK borcu geç ödenirse ne olur?

Prim Borçlarında Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Uygulaması

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sgk.gov.tr

SGK geri ödeme olur mu?

Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilmektedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ey.com

SGK PRİM BORCU ÖDEME / ZİRAAT BANKASI SGK PRİM ÖDEME / ZİRAAT MOBİLDEN SGK BORÇ SORGULAMA

İlgili 32 soru bulundu

Soru cevap kısmı

7200 gün prim borcu ne kadar?

Buna göre, bir günlük borçlanma miktarınız 31.35 x %32 = 10.032.- TL, 20 yıllık (7200 gün) borçlanma karşılığı ödenecek miktar ise 10,032 x 7200 gün = 72230,40-TL'dir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: emeklilikankara.com

Eksik prim toplu ödenir mi?

Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar için ise toplu ödeme alma imkanı mevcut. SGK'ya yapılan başvuru ile birlikte biriken primler geri alınıyor. Vefat durumunda ise bu haktan yakınları yararlanabiliyor.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ahaber.com.tr

SGK prim borcu zaman aşımı kaç yıl?

5510 sayılı Kanunda prim alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresi Kanunun 93. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, “Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başın- dan başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

Ödenmeyen sigorta primleri silinir mi?

Ödemenin Daha Sonraki Yıllarda Yapılması

Gelir Vergisi Kanunu 174 seri no.lu Genel Tebliği ile; ödenmemiş olan sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği dönemde mali karın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: alomaliye.com

SGK prim borcu ne zaman silinir?

Testte hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması halinde prim borçları silinecek. Bu borçlardan doğan gecikme cezası ve zammı da alınmayacak. Ödeme gücü bulunanların prim borçlarını 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gerekiyor.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hurriyet.com.tr

SGK yapılandırma borçları ödenmezse ne olur?

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir3.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sinerjias.com.tr

SGK yapılandırma gecikirse ne olur?

Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Sonraki dönemde ise yılda en fazla iki taksit aksatılabilecek. İkiden fazla taksiti aksatanların yapılandırmaları bozulacak.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: haberturk.com

SGK borcu yapılandırma bozulursa ne olur?

6) Yapılandırmanın Bozulması:

Maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecektir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: pwc.com.tr

Sigorta primleri en geç ne zaman ödenir?

Sigorta Primlerinin Ödenmesi Yükümlülüğü

b) Ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14'ü ne kadar, işverenlerce Kuruma ödenir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sgk.gov.tr

SGK kaç ay ödenmezse?

Yukarıdaki maddede belirtildiği gibi, vatandaşın ödenmemiş GSS prim borcu 2 ayı geçmemelidir. Bu süre geçtiği anda, artık SGK sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkün olmaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: mustafabaysal.com

SGK prim borçları ertelendi mi?

6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları ise 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sgk.gov.tr

4a prim borcu ödenmezse ne olur?

Ödeme emrinin tebliğ edilmesini müteakip, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra (ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten sonra 7 gün geçmesinden itibaren) borç ödenmediği takdirde, SGK, icra memurları kanalıyla haciz işlemlerine başlamaktadır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: gulbenkdanismanlik.com

2023 borç affı ne zaman çıkacak?

SGK tarafından yapılan duyuruda, “Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: haberturk.com

SGK borcu ne zaman icraya düşer?

01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 93. maddesi ile de Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zamanaşımına tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hurriyet.com.tr

Geçmişe ait SGK primi ödenir mi?

Bunun dışında geçmişe dönük topluca prim ödeme hakkı bulunmuyor. Kalan eksik günlerinizi sadece isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilirsiniz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: haberturk.com

Zaman aşımına uğrayan borç silinir mi?

Örneğin 5 Eylül 2022 tarihine kadar ödenmesi gereken bir vergi borcu, 5 Eylül'ün isabet ettiği yılı yani 2022'yi takip eden yılın başından itibaren (01.01.2023) 5 yıl boyunca yani 31.12.2027'ye kadar ödenmezse bu tarih itibariyle zamanaşımına uğrar ve bu borç ortadan kalkar.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: lebibyalkin.com.tr

Devlete olan borçları kaç yılda silinir?

Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ekinlaw.com

4a sigortalıları eksik prim günlerini kendi tamamlayabilir mi?

Emeklilik için prim günü eksik olanlar borçlanma ve isteğe bağlı sigortayla prim günlerini tamamlayabilirler. Borçlanma ve isteğe bağlı sigorta yaparken son 7 yıl kuralına ve öncelik sıralamasına dikkat edilmelidir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: haberturk.com

EYT primi eksik olanlar emekli olabilir mi?

Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek. EYT kapsamında olup ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor. Bu kapsamda olanlar da EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Koşulları yerine getirdikleri tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilecek.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ntv.com.tr

EYT için eksik kalan prim nasıl tamamlanır?

Emeklilik için başvurular düzenlemenin yasalaşmasının ardından başlayacak. Kişiler prim eksiklerini doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: trthaber.com

DuyuruReklam alanı

© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri

MENÜYÜ KAPAT
MENÜYÜ KAPAT