Resimli ve pratik yemek tarifleri
Resimli ve pratik yemek tarifleri | Sitemize Hoşgeldiniz

IBAN numarası kişisel veri midir?

Ana Sayfa » Sıkça sorulan sorular » IBAN numarası kişisel veri midir?

Fotoğraf ve IBAN Numaraları da Kişisel Veri Kavramı İçerisinde Yer Alıyor. 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 12 Kasım 2020'de, Ankara'da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda (KVKK) hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: e-safe.org

IBAN bilgisi kişisel veri midir?

gelmektedir. yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler anlamına gelmektedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: zorlu.com.tr

Kişisel veriler nelerdir örnek?

Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: kvkk.gov.tr

Bankalar bilgileri paylaşabilir mi?

4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun müşteri sırlarını düzenleyen 22. maddesinin 8. fık- rasında ise “Bankaların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğren- dikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar....

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tbb.org.tr

Bilet Numarası kişisel veri midir?

Belirtilen hizmetler dışında Obilet tarafından sağlanan bilet rezervasyon programları çerçevesinde işlenen kişisel veriler bakımından Obilet, KVKK kapsamında “veri işleyen” sıfatını haizdir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: biletall.com

Fotoğraf ve IBAN Numaraları da Kişisel Veri Kavramı İçerisinde Yer alıyor

İlgili 42 soru bulundu

Soru cevap kısmı

TC Kimlik Numarası kişisel veri midir?

Yasaya göre isim-soyad, TC Kimlik Numarası, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra hobiler, tercih ve beğeniler, fiziksel özellikler, gezinti alışkanlıkları gibi veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: pwc.com.tr

Adres bilgileri kişisel veri midir?

Evet, bir kişinin e-posta adresi, kişiyi tanımlanabilir kıldığı için kişisel veri olarak kabul ediliyor.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: isbank.com.tr

Benim banka hesabından başkası para çekebilir mi?

Özel veya Genel Temsil Yetkisi

An cak hesaptan havale konusunda talimat veremez veya kendi adına ve hesa bına veya üçüncü kişi için hesaptan para çekemez. Kredi alabilmesi için, temsil edilenden bu hususta özel yetki alması gerekir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

Banka hesabıma başkası bakabilir mi?

Bankacılık Kanunu'nun 73. Maddesine istinaden Banka personelinin görevi sırasında öğrendiği müşterilerine ait bilgileri kanunen yetkili kılınmış kurum ve kişiler dışındaki 3. Şahıslarla paylaşması yasaktır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sikayetvar.com

Devlet paranın kaynağını sorar mı?

Halen yürürlükte bulunan vergi kanunları çerçevesinde böyle bir sorgulama yapılamaz. Maliye şirketlerin para hareketlerini takip edebilir, bu paraların hangi ticari faaliyetten elde edildiğini sorgulayabilir ancak sadece mal varlığı arttı veya harcamaları yüksek diye hiçbir kimseye ek bir vergi çıkarılamaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: meslektebirlik.org.tr

Hangi bilgiler kişisel veri değildir?

Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye aittir, tüzel kişilerle ilgili veriler kişisel veri kapsamında değildir. Bu nedenle bir firmanın ticaret unvanı, adresi, faaliyet alanı vb. bilgiler tüzel kişiliğe ait bilgiler olması sebebiyle kişisel veri sayılmazlar.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: mysoft.com.tr

Hangi bilgiler kişisel bilgidir?

Gerçek kişiye ait olan ve kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayabilen; isim, soyisim, doğum yeri ve tarihi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, pasaport numarası, özgeçmiş, görüntü ve ses kayıtları, adres ve e-posta bilgileri, parmak izi gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul ...

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: berqnet.com

Kişisel veriler kaça ayrılır?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (“Kanun”) uyarınca kişisel veriler iki kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; i) kişisel veriler, ii) özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tr.linkedin.com

IBAN no ile dolandırma olur mu?

IBAN ile yapılan işlemleri hedef alan internet korsanları şirketleri oldukça basit bir yöntemle dolandırmaktalar. Korsanlar şirketlerin uluslararası şirketlerle gerçekleştirdikleri e-posta yazışmalarının içine sızmakta ve IBAN/SWIFT numaralarını kendi numaraları ile değiştirmektedirler.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: bilginhukukburosu.com

IBAN numarası vermek sakıncalı mı?

İban vermek tehlikeli mi? İban vermek hayır tehlikeli değil. Daha önce dediğim gibi ancak size para gönderebilirler. Herhangi bir tehlikesi bulunmuyor bu nedenle.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: kizlarsoruyor.com

IBAN numarası ile hangi bilgilere ulaşılır?

Genel olarak IBAN; ülke kodu, banka/şube kodu, rezerv numarası ve hesap numarasından oluşan bir kombinasyondur. IBAN numaralarının başında, hesabın bulunduğu ülkenin kodu yer alır. Türkiye'nin kodu TR olduğu için Türkiye'deki tüm numaralar TR ile başlar. Ülke kodundan sonraki 5 rakam, IBAN şube kodunu ifade eder.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hangikredi.com

Banka hesabındaki para kişisel mal mıdır?

Şu halde mal rejiminin başlangıcında banka hesaplarında bulunan paralar her bir eşin kişisel malıdır. Bu nedenle kişisel mal sayılan paraların, daha sonra hesaba yatırılan, dola- yısıyla edinilmiş mal sayılan paralardan çıkarılması ve kalan miktarın tasfiyeye tabi tutulması gerekir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

Banka hesap numarası vermek güvenli mi?

Vatandaşların hesap numarası bilgilerini tanımadığı kişilerle paylaşmaması gerektiğini belirten Avukat Alper Sarıca, şunları anlattı: “Bu kişilere hesap bilginizi sakın vermeyin. Aksi halde tuzağa düşüp dolandırıcıların yerine siz 10 yıla kadar hapisle sanık olabilirsiniz. Tutuklanabilir hatta mahkum olabilirsiniz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hurriyet.com.tr

Banka hesaplarını kim inceleyebilir?

Hesabın sahibi olan kişi kendi bilgilerine ve hesap hareketlerine kolayca erişim sağlayabilir. Ancak kişi ve banka yetkilileri dışında üçüncü kişilerin banka hesap hareketlerine ulaşması mümkün değildir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: esgazete.com

Mobil bankacılık dolandırıcılığı nasıl yapılır?

Bankaların mobil ve internet sistemlerinin açıklarını önceden tespit eden dolandırıcılar, açık verilen sistem basamağına mağdurun telefonunu yada e-mail doğrulamasını taklit ederek girilmektedir ve açık bulunan basamaktan para aktarımı sağlanabilecek basamağa ulaşılarak işlem yapılmaktadır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: nasuhbugrakaradag.av.tr

Eşim benim hesabımdan para çekebilir mi?

Bir kişi size kredi çekebilme yetkisi veren bir vekâlet çıkarırsa, o kişi adına kredi çekmeniz mümkündür fakat her banka bu yöntemi kabul etmez. Bir başka formül, bir tanıdığınızın sizin için kredi çekmesidir. Krediyi kendi adına çekip size verebilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hangikredi.com

Devlet hangi durumlarda bankadaki paraya el koyar?

Temel anlamda bloke, banka hesabına değil; hesap içerisindeki paraya konulur ve hesapta bulunan paranın harcanmasına kısıtlama getirir. Hesap blokeleri, borç sebebi dışında banka kredi borçları, iflas, kefaret, kredi teminatı, vergi borcu, sermaye artırımları gibi sebeplerden ötürü de gerçekleşebilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: qnbfinansbank.enpara.com

KVKK hangisini kapsamaz?

Buna göre istihbarat birimlerinin milli savunmayı, kamu güvenliğini, milli güvenliği, kamu düzenini ve ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetler kapsamında işlediği veriler Kanun kapsamı dışında tutulmaktadır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: kvkk.gov.tr

Cep telefonu kişisel veri mi?

Telefon numarasının kişiye özel olması nedeniyle kişinin telefon numarası kişisel veri niteliğindedir. Bu nedenle kişinin telefon numarasının rızası dışında ele geçirilmesi veya yayılması halinde TCK 136 kapsamında Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu oluşacaktır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hazar-hukuk.com

Kişisel veri şartları nelerdir?

Kişisel Veri İşleme Şartları Nelerdir?
  • Kişisel Veri İşleme Şartları Nelerdir?
  • 1)Açık Rıza.
  • 2)Kanunlarda Açıkça Öngörülme.
  • 3)Fiili İmkânsızlık.
  • 4)Sözleşme Kapsamı
  • 5)Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü
  • 6)İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması
  • 7)Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: kvksis.com

DuyuruReklam alanı

© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri

MENÜYÜ KAPAT
MENÜYÜ KAPAT