Resimli ve pratik yemek tarifleri
Resimli ve pratik yemek tarifleri | Sitemize Hoşgeldiniz

Şantiye şefi sorumluluğu kaç yıl?

Ana Sayfa » Sıkça sorulan sorular » Şantiye şefi sorumluluğu kaç yıl?

Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır [6].

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

Şantiye şefinin görevi ne zaman biter?

MADDE 7 – (1) Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: resmigazete.gov.tr

Şantiye Şefliği süresi ne kadardır?

3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesi uyarınca, yapım işlerinde şantiye şefi bulundurulması zorunludur. Şantiye şefliği, hukuki, idari, cezai ve mesleki yetki ve sorumlulukları haiz, kimi sorumlulukların yapının tamamlanmasından sonraki 15 yıl süre ile devam edeceği, son derece ağır ve riskli bir görevdir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tr.linkedin.com

Şantiye şefinin cezai sorumluluğu nedir?

Şantiye Şefi, Yapı Denetim Kanununa tabi bir yapıda görev üstlenmiş ve yapıda ruhsata aykırılık söz konusu ise, memur gibi kabul edilerek görevi kötüye kullanma suçundan yargılanarak ceza alabilecektir. Aksi takdirde, TCK 184.maddesi gereğince imar kirliliğine neden olma suçu isnadıyla yargılanacaktır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ahmetyum.av.tr

Şantiye şefliğinde sigorta zorunlu mu?

Gelir vergisi mükellefiyeti ya da şirket ortağı olarak sigortalılığı bulunmayan şantiye şefinin, yapı müteahhidinin yanında hizmet akdine (5510 – 4/a) tabi çalışan olarak sigortalı olması gerekmektedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: alomaliye.com

Yapı Denetim Şantiye Şefi Müteahhit Ne İş yapar? / Görev ve Sorumlulukları Nedir? Kimler Sorumludur?

İlgili 43 soru bulundu

Soru cevap kısmı

Şantiye şefi istifa ederse ne olur?

Şantiye Şefliğinden İstifa

Sonra idareye yazılı istifa dilekçenizi yazıyorsunuz ve noterden müteahhide bildirdiğiniz istifayı da ek olarak dilekçenize ekleyip veriyorsunuz. Bu tarihten sonrası için ilgili yapıda bir sorumluluğunuz kalmıyor. Ancak bu tarih öncesi sorumluluğunuz devam ediyor.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ihaleuzmani.net

Şantiye şefi kaç işe bakabilir?

Buna göre; yapı inşaat alanı 1.500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: csb.gov.tr

Şantiyede işçi ölürse ne olur?

Yargıtay, inşaattan düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümünden, inşaat şirketi sahibinin değil, koruyucu malzemelerin kullanılmasının sağlanmasının, denetlenmesinin ve bu hususta işçilerin bilgilendirilmesinden şantiye şefinin sorumluluğu olduğuna hükmetti.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hukukihaber.net

Iş kazalarında sorumluluk kime aittir?

İşçiyi gözetme borcu altında olan işveren, iş kazası nedeniyle meydana gelen sonuçlardan hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutulmaktadır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

Şantiye şefinin sorumlulukları nelerdir?

Şantiye şefi, şantiyelerin denetlenmesinden ve inşaat projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Günlük olarak inşaat operasyonlarını denetler, işin zamanında, bütçe dahilinde ve doğru kalite standartlarında, güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: kariyer.net

Şantiye Şefliği imzası ne kadar?

Şantiye şefliği bedelleri senelik 3 ila 4 bin lira arasında. Bir tanesi 3 bin lira dersek yıllık 15 bin lira hakkımız oluyor sadece. Müteahhit firma ile zaten yapı ruhsatı çıktığı zaman görüşülüyor, imzalar atılırken parası alınıyor daha sonra iskan ruhsatı aşamasında imza kısmı oluyor.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: diken.com.tr

Şantiye şefi başka bir işte çalışabilir mi?

Şantiye şefleri en fazla 5 iş üstlenebilir. Şantiye şefleri yalnızca bulundukları ilde şantiye şefliği üstlenebilir. Başka bir işte tam zamanlı çalışanlar şantiye şefi olamaz. Aynı parselde bulunan tüm yapılar tek iş olarak sayılır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sanalsantiye.com

Şantiye şefi değişikliğinde ruhsat yenilenir mi?

İlk düzenlenen yapı ruhsat belgesinde ada/parsel, müteahhit firma, proje müellifi, şantiye şefi ve yapı denetim firması değişmesi durumunda isim değişikliği ruhsatı düzenlenir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: baskentosb.org

Şantiye şefi ayda kaç gün sigortalı olmalı?

Cevap : Şantiye şefinin fiilen 30 gün çalışması gerektiği SGK tarafından tespite konu yapılmaktadır. Şantiye şeflerinin çalışma usulü MADDE 7 – (1) Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: form.ismmmo.org.tr

Müteahhit ve şantiye şefi aynı kişi olabilir mi?

(2) Şantiye şefliği şartlarını haiz olması halinde yapı müteahhidi şantiye şefliğini üstlenebilir. Bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı aranmaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: gebzeto.org.tr

Şantiye şefi iskana imza atar mı?

Yapılan bu değişiklikler sonucunda yapı müteahhitleri ve şantiye şeflerinin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine imza atma zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sanalsantiye.com

İş kazası sicile işler mi?

İşçi hakkında tutulan tutanaklar sicile işler mi? Elbette işlemez; çünkü böyle bir sicil yoktur. Yani işçi hakkında işyerinde tutulan tutanakların, işçinin işten ayrılış sebeplerinin, aldığı maaşın vb. bilgilerin yazılı olduğu bir sicil yoktur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: mustafabaysal.com

İş kazası geçiren kişi tazminat alabilir mi?

İş kazası geçiren işçi tarafından talep edilebilecek ilk husus maddi tazminattır. İş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür istemlerde bulunabilmektedir. Maddi tazminata ilişkin düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu'nda bulunmaktadır. Maddi tazminat kapsamında işçinin isteyebileceği masraflar kanunda sayılmıştır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: besler.av.tr

Inşaattan düşen işçi tazminat alabilir mi?

İşçilerin İnşaattan Düşme İş Kazası ile karşılaşmalarının ardından tazminat davası açabilmesi için 10 yıllık süre içinde dava açma haklarını kullanmaları gerekir. Bu sürenin başlangıç tarihi olarak kazanın gerçekleşmiş olduğu tarih esas alınır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ilkayuyarkaba.av.tr

Hangi binalarda şantiye şefine gerek yoktur?

(2) Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: universalbelgelendirme.com

Şantiye şefi imza için vekalet verebilir mi?

c) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimleri almış olmalıdır. d) Şantiye şefliği görevini vekaleten yaptıramaz. e) Şantiye alanında yapı ile ilgili tüm işlerde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: mimarist.org

Şantiye şefi iş bitirme belgesi yüzde kaç?

(2) Yüklenicilere; taahhüt ettikleri işler için işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi” idare tarafından düzenlenerek verilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: resmigazete.gov.tr

Şantiye şefi neye imza atar?

inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi gibi mesleklerin bir projeye şantiye şefi olarak imza attıkları yetkidir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: eksisozluk.com

Bir inşaatta kaç şantiye şefi olabilir?

Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: emo.org.tr

DuyuruReklam alanı

© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri

MENÜYÜ KAPAT
MENÜYÜ KAPAT