Resimli ve pratik yemek tarifleri
Resimli ve pratik yemek tarifleri | Sitemize Hoşgeldiniz

Memur kaç yıl rapor alabilir?

Ana Sayfa » Sıkça sorulan sorular » Memur kaç yıl rapor alabilir?

Peki, bu yasaya göre memurlar yılda kaç gün rapor alabilir? Memurlar ayrı ayrı hekimlerden olmak şartı ile toplamda 40 gün rapor kullanabilir. Memurların tek seferde alabileceği rapor ise 10 günü geçemez. Raporda kontrol muayenesi belirtilirse aynı hekim, 20 güne kadar rapor verebilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dunya.com

Memur yıllık izinde yurt dışına çıkabilir mi?

Evet, memur hafta sonu yurtdışına izin almadan çıkabilir. Hatta memur, mesai bitimini müteakip yurtdışına çıkıp sabah mesai başlangıcına geri dönebilir. Memurun yurtdışına çıkması ile başka şehre gitmesi arasında teknik olarak bir fark yoktur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: mustafabaysal.com

Rapor alan memura ceza verilir mi?

İlgili görüşe göre memurun almış olduğu sağlık raporunda fenne aykırı olması yönünde bir müdahilliği varsa ve soruşturma sonucunda bu durum ispatlanabilirse memur hakkında disiplin soruşturması açılıp ceza verilebilecektir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: saglikpersoneli.com.tr

İstirahat raporu alan memur yurt dışına çıkabilir mi?

İstirahat raporları ve Refakat İzni konulu 31 sayılı genelgenin 11. Maddesinde; istirahat raporu memurun görev yaptığı biriminde izin vermeye yetkili kılınan birim amiri tarafından hastalık iznine çevrilmedikçe memur il dışına çıkmamalıdır '' hükmüne yer verilmiştir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: memurlarhukuk.net

Devlet memuru arka arkaya rapor alabilir mi?

Kısaca ifade etmek gerekirse memurlar tek hekimden kesintisiz olarak (10+10 gün olmak üzere) 20 gün, takvim yılı içerisinde farklı zamanlarda ise en fazla 40 gün rapor alabilirler. Söz konusu sürelerin üzerindeki izinler sağlık kurulu tarafından düzenlenmeli ya da onaylanmalıdır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: memurlar.net

Memurun rapor hakkı kaç gün?

İlgili 23 soru bulundu

Soru cevap kısmı

Devlet memuru 40 günden fazla rapor alırsa ne olur?

Ayrı ayrı hekimlerden olmak şartıyla, toplam 40 güne kadar tek hekim raporu alınabilir. Ancak her bir raporun süresi 10 günü geçemez. Tek hekimden alınan raporların toplamı 40 günü aşması halinde, aşan rapordan başlayarak onaylatılması halinde hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: memurlar.net

Rapor alan memura soruşturma açılır mı?

Üstüne vurgulayarak söyleyelim ki rapor alan öğretmen olmaz raporlu olan ya da rapor verilen (düzenlenen) öğretmen olur. Bu rapor mevzuatta hastalık raporu olarak geçer ve doktor tarafından istirahati gerekli görülen hastalara verilir. Verilen hukuka uygun hastalık raporuna istinaden soruşturma açılamaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: memurlar.net

Hangi hastalıklara refakat izni verilir?

Hastalık ve Refakat İzni

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: kadimhukuk.com.tr

Memur il dışından rapor alırsa ne olur?

Memurlar zaman zaman mesai günü görevde olması gerektiği zaman diliminde memuriyet mahalli dışından hastalık raporları alabilmekte ancak bu raporlar mevzuat gereği geçersiz sayılmakta ve ilgili memur görevine çağrılmaktadır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: adalet.gen.tr

Hastaneye giden memur izinli sayılır mi?

Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması, ancak bu izin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlıdır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: pdb.ksbu.edu.tr

Kaç yıl ceza alan memur olamaz?

Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması hâlinde işlenen suçun türü ve niteliğinin bir önemi bulunmamaktadır. Verilen hapis cezasının bir yıl veya daha fazla olması memuriyete engel durumu için yeterlidir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tahanci.av.tr

Raporlu memur emekli edilir mi?

İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: cdn.bartin.edu.tr

Memur kaç defa rapor alabilir?

Memur kaç defa rapor alabilir? Burada bir sınırlama yoktur. Toplamı 40 günü geçmemek şartıyla, memur istediği kadar tek hekim raporu alabilir. Uç bir örnekle, memur 40 seferde ve her biri bir günlük olmak üzere toplam 40 farklı tek hekim raporu bile alabilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: mustafabaysal.com

Ücretsiz izne çıkan memur yurtdışında çalışabilir mi?

(8) Ücretsiz izinde bulunan ya da ücretsiz izinli sayılan memurlar, bu izinlerinin sonuna kadar yurtdışına atanamaz. Bu memurlar, izinli oldukları süre sonrasında fiilen en az altı ay görev yaptıktan sonra atama kararnamesine dahil edilebilirler.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: mfa.gov.tr

Devlet memuru hafta sonu izinsiz il dışına çıkabilir mi?

Eskiden il dışına izinsiz çıkmaya disiplin cezası veren yasa hükmü vardı. Ama bu hüküm 2011 yılında 657 de yapılan değişiklikle kaldırıldı. O yüzden il dışına çıkarken izin almaya gerek yoktur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: engelliler.biz

Rapor alarak yurt dışına çıkabilir mi?

Sonuç olarak, SGK mevzuatı açısından da istirahat durumunda yurt dışına çıkışla ilgili bir yasak söz konusu değildir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: karayoldemirlaw.com

Memurun özel hastaneden aldığı rapor geçerli mi?

Özel hastaneden alınan rapor geçerli olup, işverenin kabul etme zorunluluğu bulunuyor. SGK ile sözleşmesi olmayan özel bir hastanede Bakanlıkça yetkilendirilen hekimin verdiği rapor da geçerli.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ahaber.com.tr

Rapor alan memur işe çağrılır mı?

Hastalanan ve mevzuata uygun rapor alan devlet memurunun idare göreve çağrılması söz konusu olamaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sorucevap.memurlar.net

Rapor alan memurun maaşı kesilir mi?

Memur olarak çalışanlar, ayaktan tedavi kapsamında tek seferde 7 güne kadar olan raporlarında maaş kesintisiyle karşılaşmazlar. Ancak, ayaktan ve tek seferde alınan 8 gün ve üzeri raporlar durumunda, maaşlarının sadece tazminat ve zamlarında geçerli olmak üzere %25 oranında kesinti yapılır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: engelli.com

Refakatçi raporunda maaş kesilir mi?

Refakat izni maaştan kesilir mi? 1. derece yakınların sağlık sorunlarında kullanabilmesi için tanımlanan refakat izin süresi 3 aydır. Belirtilen bu süreçte izin maaşınızdan kesilmez, refakat izni ücretli izindir. 3 aylık sürenin tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi durumunda izin süresi 3 ay daha uzatılabilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: izinturleri.com

Fizik tedaviye giden memura izin verilir mi?

Evet var sürekli fzt alman gerektiğine dair raporun varsa. Her fzt ye gittiğinde idari izin raporu alırsın. O gün için yarım yada tam gün izinli sayılırsın.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: engelliler.biz

Bir memur kaç yıl ücretsiz izin alabilir?

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: kadimhukuk.com.tr

Heyet raporu olumsuz olursa ne olur?

Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtiraz işlemleri için; adayların “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: milhukuk.com

Heyet raporu en fazla kaç gün olur?

Heyet raporu ortalama 3 ve ya 4 gün içinde alınabilir. Bunun yanı sıra tam teşekküllü sağlık raporunun süresi 7 iş günü olarak belirlenir. Heyet raporunun geçerlilik süresi neredeyse 90 gün olarak belirlenmiştir. Heyet raporu almak için tüm şartların da sağlanması da gerekmektedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hurriyet.com.tr

Heyet raporu alan memur maaş alır mı?

Memur, kaza ya da hastalık sonucunda bir rapor aldığında maaşından bir kesinti yapılmaz. Ancak raporun uzaması durumunda ya da raporun yalan bilgiler içerdiği beyan edildiğinde denetim başlatılabilir. Böyle bir durumda memurun maaşında kesinti söz konusu olabilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tgrthaber.com.tr
Önceki makale
Allah ilk önce hangi insanı yarattı?
Sonraki makale
QR Reader ücretli mi?

DuyuruReklam alanı

© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri

MENÜYÜ KAPAT
MENÜYÜ KAPAT