Resimli ve pratik yemek tarifleri
Resimli ve pratik yemek tarifleri | Sitemize Hoşgeldiniz

Eğer formülü ne işe yarar?

Ana Sayfa » Sıkça sorulan sorular » Eğer formülü ne işe yarar?

Excel'in en popüler işlevlerinden biri olan EĞER işlevi, bir değer ile beklediğiniz değer arasında mantıksal karşılaştırmalar yapmanıza olanak tanır. Dolayısıyla, EĞER deyiminin iki sonucu olabilir. İlk sonuç karşılaştırmanızın Doğru olması, ikinci sonuç da karşılaştırmanızın Yanlış olmasıdır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Eğer fonksiyonu nasıl kullanılır?

Tek şarta bağlı hesaplama yapmak için kullanılan EĞER formülü; =EĞER(Hücre Adresi ve şartı; Şart doğru ise yapılacaklar; Şart yanlış ise yapılacaklar) şeklindedir. Örneğin: A2 hücresinde 100 rakamı varsa: =EĞER(A2>=50 ; A2*0,10 ; A2*0,05) formülü aşağıdaki gibi okunur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: vidoport.com

Eğersay formülü nasıl kullanılır?

EĞERSAY FORMÜLÜ

Yazılışı: =Eğersay(Aralık;“Şart”) =Eğersay(A1:A10;“10”)-> A1 ile A10 arasında 10 olan değerlerin sayısını verir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: avys.omu.edu.tr

Eğerhata formülü nasıl kullanılır?

=EĞERHATA(A2/C2;0) formülünü kullandığınızda, Excel öncelikle A2/C2 formülünü çalıştırır ve sonucu hata vermezse sonucu gösterir. Eğer A2/C2 hata sonucu döndürürse, EĞERHATA formülü devreye girerek, hata değerini gizler ve =EĞERHATA(A2/C2;0) ifadesinde olduğu gibi 0 değerini hücreye yazar.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: vidoport.com

If fonksiyonu ne işe yarar?

IF(EĞER) fonksiyonu hücrelerdeki değerleri mantıksal karşılaştırma yapmak için kullanılır. IF fonksiyonunda mantıksal bir karşılaştırma yapılır karşılaştırmanın sonucu doğru ise birinci işler, işlemler yapılır karşılaştırmanın sonucu yanlışsa ikinci işler, işlemler yapılır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ofisdata.com

Excel Eğer Formülü Detaylı Anlatım / Teknoloji Sayfası

İlgili 36 soru bulundu

Soru cevap kısmı

IF değeri nedir?

Impact Factor, bilimsel dergilerdeki makalelerin aldığı atıfların incelenmesiyle hesaplanan ve dergilerin kendi alanlarındaki etkisini gösteren bir başarı ölçütüdür.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: avesyayincilik.com

If formülü nedir?

EĞER işlevi, bir koşulu test edip Doğru veya Yanlış sonucunu döndürerek, bir değerle beklediğiniz değer arasında mantıksal karşılaştırma yapmanıza olanak tanır. Dolayısıyla, EĞER deyiminin iki sonucu olabilir. İlk sonuç karşılaştırmanızın Doğru olması, ikinci sonuç da karşılaştırmanızın Yanlış olmasıdır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Eğerhata ne işe yarar?

Eğerhata işlevi formüldeki hataları yakalamayı ve bu hatalar için istenen ifadelerin yazılmasını sağlar. Bir formül bir hata sonucu döndürürse belirttiğimiz sayısal veya metinsel değeri verir; aksi takdirde, formülün sonucunu verir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: peakup.org

Eğer ortalama formülü nedir?

İşlevin genel kullanımı: =EĞERORTALAMA(Aralık;Ölçüt;Ortalama_Aralık) şeklindedir. Burada: Aralık :Sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren başvurular dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücre.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: omerbagci.net

### Işareti varsa bunun anlamı nedir?

Microsoft Excel, sütunun hücre içeriklerinin tamamını yeterince gösteremeyecek kadar geniş olmadığı durumlarda hücrelerde ##### ifadesini gösterebilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Excel formülleri ne işe yarar?

Excel hesaplama formülleri sayesinde, ihtiyacın olan toplama, çıkarma gibi dört işlemler sorunsuzca ve çabucak halledilir. Bu da enerjiden ve zamandan tasarruf etmeni sağlar. Hücreler içindeki yüzdelik ve ortalama değerler kolayca hesaplanabilir, hatta tarih ve saat düzenlemeleri sonradan yapılabilir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: toptalent.co

Excelde ve formülü ne işe yarar?

VE işlevinin yaygın bir kullanımı, mantıksal sınamalar gerçekleştiren diğer işlevlerin kullanım alanını genişletmektir. Örneğin, EĞER işlevi mantıksal bir sınama yapar ve sınama DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer ve YANLIŞ olarak değerlendirilirse başka bir değer verir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Çokeğersay formülü ne işe yarar?

ÇOKEĞERSAY işlevi birden çok aralıktaki hücrelere ölçütler uygular ve tüm ölçütlerin kaç kez karşılandığını sayar. Bu video, İleri düzey EĞER işlevleri adlı eğitim kursunun bir bölümüdür.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Excelde Eğersay fonksiyonu hangi amaçla kullanılır?

İstatistiksel işlevlerden biri olan EĞERSAY işlevini, bir ölçüte uyan hücre sayısını bulmak için kullanın; örneğin, bir müşteri listesinde bir şehrin kaç kez geçtiğini bulmak için kullanabilirsiniz. En basit haliyle, EĞERSAY şunu belirtir: =EĞERSAY(Nereye bakmak istiyorsunuz?, Ne aramak istiyorsunuz?)

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Iç içe Eğer kaç tane?

Bu puan aralığına göre öğrencilerin harf notları belirlenecektir. Harf notlarını bulmak için iç içe kullanacağımız Eğer formülü sayısı 9'dur. 9 farklı harf notu bilgisi olduğu için 9 kez Eğer formülü kullanılacaktır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: blog.excel751.com

Eğer işlevini kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir?

Eğer Fonksiyonunu kullanırken, ilk hücrenin şarta uygun olup, olmadığına bakmadan ilk hücreden başlamak gerekir. Eğer işlevinde Temsilci İsmi, Ürün İsmi, Firma İsmi gibi sayısal olmayan ifadeler yazdırmanız gerekirse bu tür metinsel ifadeler tırnak işareti içinde yazılmalıdır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: omerbagci.com.tr

Eğerortalama ne işe yarar?

EĞERORTALAMA işlevi, sağladığınız ölçütleri karşılayan bir aralıktaki hücrelerin ortalamasını verir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Çok Eğer ortalama nedir?

Not: ÇOKEĞERORTALAMA işlevi, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır: Ortalama aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Ortalama ne işe yarar?

Ortalama veya merkezsel konum ölçüleri, istatistik bilim dalında ve veri analizinde kullanılan bir veri dizisinin orta konumunu, tek bir sayı ile ifade eden betimsel istatistik ölçüsüdür.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tr.wikipedia.org

Excel formül sorunu nasıl çözülür?

Yaygın formül hatalarını birer birer düzeltme

Hata denetimi yapmak istediğiniz çalışma sayfasını seçin. Çalışma sayfası el ile hesaplanıyorsa, yeniden hesaplamak için F9'a basın. Hata Denetimi iletişim kutusu görüntülenmiyorsa Formüller > Formül Denetimi > Hata Denetimi'ni seçin.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Excelde neden değer yazar?

#DEĞER, Excel'in "Formülünüzün yazımıyla veya başvuruda bulunduğunuz hücrelerle ilgili bir hata var." anlamında kullandığı bir ifadedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Indis formülü nasıl kullanılır?

Bu formülü parçalayarak incelemek istersek: =İNDİS($C$3:$E$14 - ifadesi C3:E14 aralığındaki verilerde değer aradığımızı söyler. Burada hangi değeri aradığımız Kaçıncı işlevlerinden gelecek sonuca göre İndis getirecektir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: vidoport.com

If Error ne işe yarar?

EĞERERROR işlevini formülde hataları yakalama ve işleme için kullanabilirsiniz. EĞERERROR işlevi, bir formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz bir değeri döndürür; aksi takdirde, formülün sonucu verir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Düşey ara ne işe yarar?

En basit biçimiyle, DÜŞEYARA işlevi şunu söyler: =DÜŞEYARA(Aramak istediğiniz şey, aramak istediğiniz yer, döndürülecek değeri içeren aralıktaki sütun numarası, Yaklaşık veya Tam eşleşme 1/DOĞRU veya 0/YANLIŞ olarak gösterilir) döndürür.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: support.microsoft.com

Excel sum ne demek?

Excel TOPLA (SUM) Formülü:

Excel'de en çok kullanılan Toplama formülü, herhangi bir şart olmadan toplam almak için kullanılan TOPLA Formülü'dür. TOPLA formülü seçmiş olduğunuz bir aralıktaki sayısal verileri direk olarak toplar.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: vidoport.com

DuyuruReklam alanı

© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri

MENÜYÜ KAPAT
MENÜYÜ KAPAT